Osnove Bullet planer sistema – Spoznajmo Bullet planer sistem 3.del

Sedaj ko poznamo kaj in zakaj Bullet planer sistem ter katere beležke so najprimernejše za uporabo pri tem načinu planiranja, bomo spoznali še osnovne koncepte tega sistema. Osnove Bullet planer sistema temeljijo na 4 glavnih konceptih – kazalo, kolekcije oz. zbirke, oznake in simboli ter prenos neopravljenih obveznosti. Vsak izmed konceptov bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Naj vas ne zmede – vem, da ste v prejšnjih objavah videli veliko lepih, pisanih in zanimivih strani. Danes bomo pregledali le osnove na katerih temeljijo vsi Bullet planer sistemi, naslednjič pa spoznali vse možne variacije za navdih pri ustvarjanju vaših planerčkov. Vabljeni k branju in začnite s svojim Bullet planerjem tudi sami.

Osnove Bullet planerja

1. Kazalo

Prve strani vašega Bullet planerja namenite kazalu, ki je eden izmed glavnih razlik med Bullet planerjem in ostalimi planerji. Kazalo je prva stvar, ki jo bomo opazili, kadar bomo odprli svoj planer. Če želimo, da bo kazalo delovalo moramo seveda najprej oštevilčiti vse strani v svojem planerju, če nimamo takšnega planerja, ki ima že oštevilčene strani. Kazalo bo vsebovalo vse naše strani oz. zbirke, ki jih bomo uredili po vrstnem redu, kot si sledijo po številkah strani.

In kaj naj sploh vpišemo v kazalo? Vsako stran? Vsak tedenski ali dnevni pregled? Kratek in najbolj enostaven odgovor bi bil, da vključite v kazalo vse strani z naslovi zbirk, ki se zdijo vam najbolj pomembne. Kazalo nam namreč pomaga, da veliko lažje najdemo želeno vsebino, kot če bi jo iskali s prelistavanjem. Priprava kazala je zelo enostavna. Na začetku pustite nekaj strani praznih – verjetno bosta zadostovali 2 strani in ju označite kot kazalo. Ko boste začeli z uporabo planerja, vsako pomembnejšo stran, ki jo napišete, to vpišite tudi v kazalo.

  • V kazalo dodajte tekoče mesece in zabeležite od katere do katere strani je potekal posamezni mesec

  • Vpišite tudi vse pomembne strani, kot so različni seznami, rutine, zbirke ipd.

  • Posodobite svojo kazalo vsakič ko dodate novo stran v planer

  • Kazalo si sledi v časovnem zaporedju, zato vpisujte stvari v takšnem vrstnem redu, kot si sledijo strani v planerju

  • Pri vnašanju strani v kazalo bodite natančni in navedite točni naslov strani

  • Če vam zmanjka strani preprosto nadaljujte na naslednji prosti strani ali pa začnite z nadaljevanjem kazala od zadnje strani naprej

  • Če se določene strani v planerju ponavljajo, lahko pri naslovu strani v kazalo samo dodate številke naslednjih strani, kjer se vsebina ponovi. Tako prihranite nekoliko prostora v kazalu.

2. Zbirke oz. kolekcije

Po definiciji ustvarjalca Bullet planer sistema med zbirke spadajo prav vse strani, ki so del Bullet planerja, ne glede na njihovo postavitev ali namen. Tako lahko med zbirke oz. kolekcije uvrstimo tudi 3 glavne tipe strani, ki bi naj bile sestavni del vsakega Bullet planerja (dnevnik prihodnosti, mesečni pregled in dnevni pregled). Najprej si bomo pogledali osnovne strani, nato pa bomo podrobneje opisali ostale zbirke, ki jih lahko vključite v vaš planer.

Dnevnik prihodnosti

Strani z pregledom dogodkov po mesecih bi naj uvrstili v svoj planer takoj po kazalu in seznamu oznak (o tem bomo pisali nekoliko kasneje). V tem poglavju zapišemo ločeno po mesecih vse pomembne dogodke, rojstne dneve, počitnice, potovanja, sestanke, … Te strani so namenjene temu, da lahko kadarkoli na hitro preverimo, kdaj imamo kakšno pomembno obveznost, brez, da bi to iskali v planerju. Vse podatke, ki jih boste vpisali v letni pregled ne pozabite vpisati kasneje tudi v mesečni pregled. Pri teh straneh si pustite nekaj praznega prostora, da boste lahko vpisali tudi ostale obveznosti, ki niso datumsko pomembne, vendar jih boste želeli imeti izpostavljene na začetku planerja.

Mesečni pregled

V mesečnem pregledu boste spremljali in organizirali vse vaše mesečne dogodke, obveznosti in opravila. Najbolj osnovna oblika mesečnega pregleda je sestavljena iz dveh delov. Levo stran naslovimo z imenom tekočega meseca in po stolpcu navzdol zapišemo vse dneve v tem mesecu. Tukaj lahko ob vsakem dnevu na kratko zapišete obveznosti tega dne. Seveda boste najprej vpisali že v naprej znane dogodke. Pri dnevih, kjer ne boste imeli zapisane nobene obveznosti pa lahko kasneje zapišete kaj se je zgodilo ta dan nepričakovano in tega ne želite pozabiti. To bo sestavilo nekakšen pregled kaj ste počeli tekom celotnega meseca. Desno stran naslovimo z naslovom Opravila ali kaj podobnega. V tem poglavju lahko beležite vsa opravila, ki jih morate postoriti in niso dejansko datumsko določena, vendar jih želite dokončati v tekočem mesecu. Lahko jih označite tudi s posebnimi kraticami ali barvami, da boste vedeli ali se določena obveznost navezuje na vašo službo, šolo, osebno obveznost ali dom. Stran z mesečnim pregledom vedno dodajte na začetku prihajajočega se meseca.

Dnevni pregled

Strani z dnevnimi pregledi so srce Bullet planerčkov in jih uporabljamo za vsakodnevno načrtovanje. Naslov bo seveda lepo okrašen dan, vsebino pa bodo sestavljale vaše obveznosti, ki jih boste označili z določenimi oznakami in simboli, ki jih boste spoznali nekoliko kasneje. Na kratko – opazite lahko, da so opravila označena s pikami, sestanki in dogodki s krogci ter opomniki s pomišljaji. Ko so opravila opravljena pike spremenimo v preproste X-e in tako zabeležimo, da smo z nalogo opravili uspešno. O vsem tem označevanju bomo, kot že rečeno, podrobneje govorili nekoliko kasneje.

Ostale kolekcije oz. zbirke

Zbirke ali kolekcije so strani namenjene beleženju povezanih idej. Kolekcije so lahko v bilo kakšni obliki in zgradbi, ki si jo boste zamislili. Lahko so preprosto zbirka vaših idej, ko iščete navdih za vašo novo objavo na blogu, lahko so zbirka vaših ciljev, spremljanje rutin, vadbe, vsakodnevni dnevnik, strani namenjene skiciranju, beležkam, knjigam, filmom … Možnosti je neskončno! Verjetno se bo hitro zgodilo, da bodo strani, ki bodo spadale pod isto tematiko razdrobljene na več različnih straneh. Nič zato! V kazalo samo vpišite glavni naslov in dodajte vse številke strani, kjer se določena zbirka nahaja. Recimo, da radi rišete. Vaše slike se bodo nahajale na več straneh. V kazalo napišite naslov npr. “Moja kreativnost: 10, 15-16, 30, …”. V nadaljevanju bomo pregledali nekaj osnovnih idej za zbirke, ki jih lahko vključite v vaš planer.

Seznami

Pripravite lahko sezname, ki bodo vključevali stvari, ki vas zanimajo. Sama recimo rada pišem sezname nadaljevank in filmov, ki jih želim pogledati v bližnji prihodnosti. Lahko je seznam knjig, ki jih želite prebrati, potovalni seznam ali preprosto seznam blogerjev katerim sledite ali želite slediti. Saj veste, kot pravijo “100 ljudi, 100 čudi”, kar v kratkem pomeni, da lahko pripravite seznam, ki bo prilagojen samo vašim željam.

Različni vpisi

Sestavite lahko sezname, kjer vpisujte vsak dan stvari za katere ste hvaležni, ali pa motivacijska sporočila, ki so vas vodila skozi določen dan. Ko vidite takšne sezname na enem kupu se boste zagotovo bolje počutili. Ste si postavili cilj, da boste v določenem času opravite s polmaratonom? Izkoristite strani v planerju za spremljanje vaše poti do cilja in vpisujte pretečene kilometre ter počutje pred in po teku.

Beležke

V planer lahko beležite tudi zapiske iz različnih predavanj, zapiske iz knjig ali pa preprosto če ste samouk zapisujete stvari, ki se vam zdijo pomembne pri učenju novih stvari.

Brainstorming

Kot smo govorili v 1. delu je pomembno, da preden začnete z neko novo stvarjo, bodisi novo obliko strani v planerju ali želite napisati novo objavo na blogu, zberete vse ideje in misli na en kup. Strani lahko namenite zbiranju takšnih idej, oblikujete lahko tudi miselne vzorce, v glavnem najdite svoj način in zberite najboljše ideje na enem kupu.

Cilji

Imate cilje, ki jih želite čimprej doseči? Posvetite strani svojim ciljem. Zapišite motivacijska sporočila, razdelite cilje na majhne korake in beležite svoj napredek.

Rutine in navade

Veliko smo že govorili o rutinah in navadah ter zakaj so dobre in zakaj bi jih morali uvesti tudi sami (Moč vsakodnevne rutinezbirka objav Postani jutranja oseba). Namenite stran, kjer boste zapisovali korake vaše rutine in spremljali dnevno izvajanje le-teh.

3. Oznake in simboli

In smo prispeli do poglavja, kjer bomo razjasnili od kod ime Bullet planer. Gre za sistem načrtovanja s pomočjo oznak (Bullets) in simbolov. Po vsem tem času so uporabniki razvili veliko različnih načinov beleženja opravil, dogodkov in opomnikov. Danes bomo predstavili osnovno in izvorno verzijo označevanja.

Oznake

V glavnem se označevanje z oznakami deli na 3 glavne kategorije:

Oznake opravil

Vsa načrtovana opravila označujemo s preprosto piko: , ki jo naknadno spremenimo v drugo oznako glede na to ali je bilo opravilo dokončano, prestavljeno, načrtovano ali preklicano.

 Opravilo – oznako dodamo vsem vrstam opravil, ki jih moramo opraviti ali jih načrtujemo

X Opravljeno – ko opravilo uspešno dokončamo, piko spremenimo v X

> Prestavljeno – če opravila nismo uspeli dokončati, ga označimo z > in ga prepišemo na dan, ko imamo v načrtu opravilo dokončati

< Načrtovano – prikazuje opravilo, ki ima določen dan v prihodnosti in ga vpišemo tudi v dnevnik prihodnosti

Oznake dogodkov in sestankov

Dogodke in sestanke označujemo s krogom O. Ponavadi so vsi ti dogodki in sestanki datumsko določeni, zato jih vpišemo tudi v dnevnik prihodnosti, mesečni pregled in seveda v dnevni pregled, kjer dobijo predznak O. To oznako lahko uporabimo tudi v različnih zbirkah, kjer načrtujemo korake do končnega cilja. 

Oznake opomnikov in beležk

Ideje, opažanja, misli in dejstva označujemo s pomišljajem .

Primer:

Telovadnica je v soboto zaprta

Simboli

Simboli dajejo oznakam dodaten pomen. Ni potrebno, da vsaki oznaki dodate svoj simbol, ampak označite le te, ki se vam zdijo pomembne in jih morate izpostaviti. Simbole zapisujemo levo od oznak oz. pred oznake določene stvari.

* označuje prioriteto. Najpogosteje se ta simbol kombinira z načrtovanimi opravili in sicer tistimi, ki so najbolj nujna. Simbol postavimo pred piko in tako lahko pomembnost določenega opravila opazimo takoj.

! označuje pomembnost nekega zapisa. Največkrat ta simbol kombiniramo z zapiski, beležkami in opazki.

Narisano oko označuje nekaj, kar potrebuje nadaljnjo raziskavo, informacijo.

To je le nekaj osnovnih primerov označevanja v Bullet planerjih. Sami lahko ustvarite nove oznake in simbole, ki bodo ustrezali vašim potrebam. Recimo, namesto pik lahko za opravila uporabite kvadratek, ki ga po dokončanju prekrižate, odkljukate ali pobarvate. Možnosti je veliko. Sestavite svoj seznam oznak in simbolov in ga zapišite takoj za kazalom. Tako boste vedno imeli pregled kaj pomeni določena oznaka in kaj določen simbol.

Označevanje z oznakami in simboli poteka skozi celotni planer. Uporablja se tako pri dnevniku prihodnosti, mesečnem pregledu, dnevnem pregledu in zbirkah, ki jih ustvarite sami. Pregledovanje oznak in simbolov vzdržuje sistem. In v osnovnem Bullet planer sistemu pregled preteklih obveznosti imenujemo prenos, ki je tudi zadnji koncept tega sistema.

4. Prenos (pregled nedokončanih opravil)

Prenos nedokončanih opravil je bistvo Bullet planiranja. Drugače lahko prenos imenujemo tudi aktivni pregled vsebine in organizacije. Prenos nedokončanih opravil opravimo na koncu vsakega meseca, ko pripravljamo mesečni pregled za nov mesec. Ste opazili nedokončana opravila? Ne pozabite postaviti križca pred tiste, ki ste jih dokončali in preglejte katera izmed neopravljenih opravil so ostala aktualna.

Če ugotovite, da opravilo ni več aktualno ali nima več pomena, ga skupaj z piko prečrtajte. Če se vam zdi, da boste opravilo kljub vsemu morali opraviti potem piko spremenite v “>” in tako označite, da boste opravilo prestavili. To enako opravilo zapišite v mesečni pregled novega meseca. Prestavite lahko tako dogodke, sestanke kot tudi že omenjena opravila. Ko pripravljate mesečni pregled za novi mesec preprosto prepišite obveznosti iz dnevnika prihodnosti v nov mesečni pregled.

task-states

Mogoče se vam bo to prepisovanje enih in ta istih stvari zdelo nepomembno, vendar je ravno v tem pomen, da se ob tem procesu ustavite in razmislite o vsaki stvari. Če se vam zdi, da kakšen vpis nima pomena, da ga prepisujete, potem ni dovolj pomemben za vas in zato se ga znebite. Namen prenosa je ravno v tem da ločite pomembne stvari od nepomembnih in se tako zaveste svojih vsakodnevnih vzorcev in navad.


Povzetek

Osnove Bullet planer sistem so sestavljene iz 4 ključnih konceptov:

1. Kazalo

Kazalo služi organizaciji vaših strani v Bullet planerju. Vsaka stran ima svoj naslov in temo. Te teme so zbirke oz. kolekcije. Vsaka stran je torej zbirka za sebe.

2. Kolekcije

Kolekcije oz. zbirke so sestavljene iz 3 glavnih tipov: dnevnik prihodnosti, mesečni pregled in dnevni pregled. Ostale kolekcije imajo svoje poimenovanje in jih vnesemo v kazalo. Kolekcije so sestavljene iz oznak in simbolov.

3. Oznake in simboli 

Oznake in simboli so sistem zapisa v vseh kolekcijah. Oznake delimo na 3 glavne kategorije – oznake opravil, oznake dogodkov in oznake beležk. Simboli so podporni členi oznakam in dajejo oznakam dodaten kontekst. Simbole uporabljamo samo, ko resnično želimo določeno stvar izpostaviti.

4. Prenos

Prenos je prav tako bistvo Bullet planerjev. Ob koncu vsakega meseca opravimo pregled opravljenih in neopravljenih obveznosti. Opravljene obveznosti odkljukamo, nepomembne prečrtamo, pomembne, ki jih želimo dokončati pa prenesemo v nov mesečni pregled.


Tako … Danes smo pregledali osnove Bullet planer sistema. Vse temelji na 4 glavnih konceptih. Naslednjič bomo pogledali nekaj trikov, različne kolekcije, različne variacije kazal in postavitev dnevnikov prihodnosti, mesečnih pregledov ter ostalih vsebin. Ostanite z nami 🙂

Serija objav Spoznajmo Bullet planer sistem

Spoznajmo Bullet planer sistem 1.del

Pregled beležk za Bullet planer sistem 2. del

Osnove Bullet planer sistema 3. del

Različice kazala in dodatno označevanje vsebine 4. del

Dnevnik prihodnosti in njegove različice 5. del

Mesečni pregled – inspiracije in ideje 6. del

Pripravimo ključ za označevanje obveznosti 7.del

Dnevni pregled – ideje in inspiracije 8. del

Tedenski pregled – alternativa dnevnemu načrtovanju 9. del